Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användning

Du kan använda smartdator i spegelläge eller sensor direkt-läge beroende på dina inställningar eller situationen.

Viktig information för iPhone-användare

Spegellägets och Sensorns Direktlägets funktioner och display-uppgifter