Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Smartdator-skärm

Skärmens segment- och visningsfunktioner som ska visas på mätningsskärmen kan tilldelas genom skärmen anpassning.

Följande avsnitt förklarar hur man anpassar skärmen med hjälp av en standardskärm som exempel.

Mätskärm

Den enkla Navigeringsskärmen

* För att anpassa skärmen trycker du på (Meny) > [Enhet] > [Smart datorns namn] > [Visa Anpassning].

Ändra mätningsskärmen

Förklaring av symboler:

(Nattläge)

Tänds när inställningen för Nattläge är ON (på).

* Nattlägets inställningar kan nås genom att trycka på (Meny) > [Enhet] > [Smart datorns namn].

Enhet

 

(Kompass)

Tillåter dig att kontrollera åt vilken riktning som är norr.

 

/ / (Ikonen för inkommande samtal/sms/e-postmeddelande)

Displayen visar antalet inkommande meddelanden och blinkar för appar med inkommande meddelanden.

När ett inkommande meddelande tas emot visar displayen appens och avsändarens namn.

Viktigt

Endast inkommande meddelanden för e-postadresser som registrerats via [Telefon] och [Lägg till konto] visas.

När ett inkommande meddelande tas emot visar inte displayen appens och avsändarens namn.

* Kontaktpersoner vars namn registrerats med icke-alfabetetiska tecken kommer att visas som "Övrigt".

* Ikoner för inkommande meddelanden och beräkningar återställs när mätningen pausas, återställs eller avslutas.

* Meddelande-inställningarna kan nås genom att trycka på (Meny) > [Enhet] > [Meddelande-inställningar] .
Konfigurera inkommande meddelanden

 

(Återstående smartphone-batteritid)

Anger telefonens återstående batteritid.

 

(Smart datorns batterilarm)

Blinkar när smartdator återstående batteritid är låg.Byt batteriet så snart som möjligt.

Batteribyte: Smartdator

 

(GPS känslighet)

Anger den mottagande GPS-signalstatusen.

 

(Sensorsignalsymbol)

Anger status för Bluetooth®-sensorns signalmottagning.

• Typer av symboler:

S (Hastighetssignal)
Visar hastighetssensorns signal.

C (Kadenssignal)
Visar kadenssensorns signal.

S / C (S och C visas samtidigt)
Visar hastighet (kadens) sensorns (ISC)-signal.

H (Pulssignal)
Visar pulssensorns signal.

P (Effektsignal)
Visar effektsensorns signal.

• Symbollägen:


Tar emot signal i Spegelläge

Av
Ingen signal

 

(Fartpilar)

Anger om aktuell hastighet är snabbare () eller långsammare () än den genomsnittliga hastigheten.

 

(mätenhet)

Visar den valda mätenheten.

• På
Mätningen stoppas

• Blinkar
Mätningen pågår

Mätskärm

Visar olika mätningsdata.

•  Hastighet/kadens/puls blinkar:
Om du använder en CATEYE-sensor, kommer värden relaterade till sensorns batteribytesperiod börjar blinka för att indikera att det är dags att byta batteri.

Batteribyte: Sensorer (tillval)

•  Effektvärden blinkar:
När du använder separata vänster- och högereffektsensorer, blinkar effektvärden för att ange att endast signaler från en sensor tas emot.

Riktning och linjärt avstånd

Visar riktningen och det linjära avståndet till målsättningen (eller startpunkten).

Cateye Cycling™ [Tur]-skärm