Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Spegellägets och Sensorns Direktlägets funktioner och display-uppgifter

Följande uppgifter kan användas i Spegelläge och i Sensorns Direktläge.

* 1 Hjärtfrekvens, kadens, och effektmätning kräver en parkoppling med varje sensor.

* 2 Kräver separat vänster och höger effektsensorer.