Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Vad är Spegelläge?

Spegelläge hänvisar till synkronisering av smartdator med Cateyes smarttelefonapp, Cateye Cycling™. Genom att använda smartdator med Cateye Cycling™ kan du ansluta smartdator och sensorer som tillval eller från handeln (hastighet, kadens, puls och effekt) med din smarttelefon och logga information, inklusive din smarttelefons GPS-funktion, medan du mäter. I det här fallet blir smartdator en skärm som visar smarttelefonens mätdata i realtid.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CATEYE Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

 

Genom att montera en smartdator på styret, så kan du både använda smarttelefonappen Cateye Cycling™ när din smarttelefon ligger i väskan eller fickan, och du kan se mätdata och kontrollera om du fått några telefonsamtal eller e-post.

Denna funktion minskar förbrukningen av smarttelefonens batteri, och undviker risken att du tappar din smarttelefon.

Det är möjligt att överföra mätresultat (trippdata) omedelbart till en tjänst såsom Cateye Atlas™.

* Även om du inte har en sensor kan mäta hastighet kan du använda smartdator som en "sensorfri" cykeldator med din smarttelefons GPS-funktion.

Smartdator-skärm

Cateye Cycling™ [Tur]-skärm