Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Allmänt

Enhet

Det följande avsnittet beskriver hur du parkopplar en smart dator med en sensor och hur du konfigurerar de olika inställningarna.

Viktigt

• Enhetsinställningar delas när smartdator är ansluten till din smarttelefon.

•  När du använder en iPhone kan du inte synkronisera inställningarna för kommersiella sensorer.
Vid mätningar i sensorns direktläge måste du konfigurera sensorinställningarna separat via smart dator.

1. Växla till Sensor direkt-läge

2. Parkoppla en smart dator med en sensor

3. Inställning av däckomkrets

Smarttelefon

1. Tryck på (Meny) och sedan [Enhet].

* Läs följande avsnitt för att parkoppla en smart dator eller en sensor.

Parkoppla med en smart dator

Parkoppla med en sensor

Konto