Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

Om du vill använda Padrone Smart+ så krävs det kostnadsfria smartphone-programmet "Cateye Cycling™". För den senaste informationen om vilka smartphones som är kompatibla med Cateye Cycling™ -funktionerna, se "Cateye Cycling™ Rekommenderade enheter".

För felsökning för smarta datorer eller Cateye Cycling™, se "Vanliga frågor".

 

* I beskrivningssyfte, röd text/ikoner i den här handboken representerar blinkande objekt på smartdator-skärmen.

* Bildskärmar och illustrationer används endast i denna bruksanvisning för undervisningssyfte. Faktiska skärmar och illustrationer kan variera beroende på de enheter som används.

* Onlinehandboken och YouTube-videor för denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.