Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Allmänt

Enhet

Konto

Upprätta service-webbplatser för att ladda upp dina aktiviteter.

1. Tryck på (Meny) och sedan [Konto].

Justera inställningarna för webbtjänster nedan.

* Du måste ha ett konto på den aktuella webbtjänsten om du vill överföra data.

 

Webbtjänster

•  CATEYE Atlas™

•  STRAVA™

* Använd inte [Logga in med Google] när du anger ett konto. Ange istället din e-postadress för att logga in på STRAVA.

•  TRAINING PEAKS™