Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Inställningar

Installationsförfarandet är enligt följande.

1. Före användning

2. Kontrollera förpackningens innehåll

3. Installera Cateye Cycling™

4. Ihopparning med smartdator

5. Ihopparning med en sensor

(Om du har andra sensorer)

6. Montering av fästet

7. Montering av hastighets (kadens)-sensorn (ISC-12)

(Valfritt)

8. Använda pulsmätaren (HR-12)

(Valfritt)

Efter att installationen är klar, läs Användning.

Användningsinstruktioner