Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Starta mätning

Viktigt

• Använda smarttelefon

Vid mätning, stäng av smarttelefonens skärm och med Cateye Cycling™ igång, förvara smarttelefonen på en säker plats t.ex. i en väska eller i fickan.

Eftersom start/paus/återupptagning av mätning samt återställning (avsluta turen) kan utföras på distans från smartdator behöver du inte ta ut din smarttelefon förrän du vill spara eller överföra turer.

* Cateye Cycling™ kan mäta även när den körs i bakgrunden.

• Restriktioner för mätning

I spegelläge är den maximala tid som kan mätas cirka 1000 timmar och maximal trippdistans är 10000 km[6200 miles]. När något av dessa värden överskrids, avslutas mätningen och trippdata sparas tillfälligt.

I detta fall återgår displayen till [READY] (Redo) (mätning i vänteläge) och är nu redo att starta mätning av nästa tur.

I det här avsnittet förklaras flödesmätningen och dess mätfunktioner.

1. Att ansluta smart datorn och telefonen

2. Utföra förberedelserna för en pre-mätning.

3. Startar mätningen

4. Pausa/återuppta mätningen

5. Avsluta mätningen (återställ)

6. Spara och ladda upp resor