Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Växla till Sensor direkt-läge

Växla från Spegelläge till Sensorns Direktläge.

 

Smarttelefon

1. Stäng Cateye Cycling ™ eller från (Meny), stäng av [Anslut].

Smartdator

2. På smartphonens sökskärm, tryck in MODE i 1 sekund för att växla till sensorns direktläge.

(1 sekund)

Sök smarttelefon skärm

Mätskärm

* Smart dator söker efter en sensor istället för din smartphone. I detta läge blinkar sensorikonen för att visa sensormottagningens status.

S (Blinkar): När hastighetssignalen tas emot

C (Blinkar): När kadenssignalen tas emot

S/C (S och C blinkar samtidigt): När signalen för hastighet/kadens-sensorn (ISC) tas emot.

H (Blinkar): När pulssignalen tas emot

P (Blinkar): När strömsignalen tas emot

Viktigt

Sensor direkt-läge och Spegelläge mäter självständigt och data har ingen kontinuitet.

Parkoppla en smart dator med en sensor

Inställning av däckomkrets