Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Växla till Sensor direkt-läge

Parkoppla en smart dator med en sensor

Para ihop en sensor som du vill använda med smartdator.

Viktigt

• Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras för att kunna använda en sensor.

• Parkoppla inte sensorer på en "Race venue" eller på liknande platser där det finns många andra användare. Detta kan orsaka att smartdator att paras ihop med en annan enhet.

• Para ihop alla sensorer som du tänker använda.

• Om sensorinformation lagras i Cateye Cycling™, kommer denna information att skrivas till den smarta datorn under parkoppling eller när den ansluts till en smartphone.
Parkoppla med en sensor

1. Tryck och håll in OPTION under 2 sekunder från mätningsskärmen, för att växla till sensorns parkopplingsskärm.

Mätskärm

(2 sekund)

Sensorns parkopplingsskärm

* När sensorns parkopplingsskärm lämnats påslagen under 1 minut återgår smart datorn till mätningsskärmen.

 

2. Trycker du SS/LAP för att starta parkoppling.

3. Aktivera sensorn som du vill para ihop.

Aktivera sensorn

Redo för synkronisering

Sensorn aktiverad

Synkroniseringen har slutförts

Namnet på den synkroniserade sensorn visas och parkoppling är då klar.

SP: Hastighetssensor

ISC: Hastighet/kadenssensor

CD: Kadenssensor

HR: Pulssensor

PW: Strömsensor

* Vid koppling av en sensor med en smart dator visas ett "C" efter sensornamnet.

Viktigt

När den smarta datorn visar [ID FULL] på skärmen och återgått till sensorns parkopplingsskärm, så har det maximala antalet sensorer parats ihop.

Upp till 9 olika sensor-ID:n kan parkopplas med en smart dator.

Om det maximala antalet sensorer har parkopplats i sensorns parkopplingsskärm, trycker du och håller in OPTION under 4 sekunder för att rensa alla parkopplingar.

Parkoppla sedan åter de nödvändiga sensorerna.

* Ihopparningsväntetiden är 5 minuter. Aktivera sensorn inom denna tid.

* Om du vill parkoppla en annan sensor, upprepa steg 2 och 3.

 

4. Tryck på OPTION för att återgå till mätningsskärmen.

Parkopplingen är nu klar.

Om du har parat ihop en sensor som är kapabel till att mäta hastigheter så fortsätter du att ställa in däckets omkrets.

Inställning av däckomkrets