Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Växla till Sensor direkt-läge

Parkoppla en smart dator med en sensor

Inställning av däckomkrets

Ange däckets omkrets för en sensor som kan mäta hastighet.

Viktigt

• Ihopparning (sensor-ID-synkronisering) måste utföras först.

Parkoppla en smart dator med en sensor

• Ange däckets omkrets för varje sensor.  Standardvärdet är 2096 mm (700x23c).

1. Tryck och håll in OPTION under 2 sekunder från mätningsskärmen, för att växla till sensorns parkopplingsskärm.

Mätskärm

(2 sekund)

Sensorns parkopplingsskärm

* När sensorns parkopplingsskärm lämnats påslagen under 1 minut återgår smart datorn till mätningsskärmen.

 

2. Välj den sensor som du vill ställa in och ange däckets omkrets.

Ange däckets omkrets i mm (längden på däckets yttre omkrets) på vilket sensorn är monterad.

(Inställningsområde: 0100 - 3999 mm)
Fastställa däckets omkrets

Valv av sensor

(1 sekund)

Öka nummer

Däckomkretsvärde

Flytta till nästa siffra

(1 sekund)

* Valbara sensorer är de som har kopplats med Cateye Cycling™ eller en smart dator. Bokstaven som visas efter sensornamnet indikerar hur sensorn kopplades.

A: Sensor kopplad med Cateye Cycling™

C: Sensor kopplad med en smart dator

* Fel visas om värden utanför intervallet anges.

 

3. Tryck på OPTION för att bekräfta inställningarna.

Tryck på OPTION igen för att återgå till mätskärmen.

* Om du har ändrat inställningar, tryck alltid på OPTION för att bekräfta ändringar.

 

Detta fullbordar inställningarna för däckets omkrets.