Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Vad är Sensor direkt-läge?

Sensor direkt-läge betyder att du använder smartdator som en vanlig cykeldator utan din smarttelefon.

I det här läget mäter smartdator genom att ta emot signaler från varje sensor (hastighet, kadens, puls och effekt).

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CATEYE Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

 

Mätresultat som förfluten tid och trippdistans (översiktsdata) kan vidarebefordras till en smarttelefon via Cateye Cycling™ och överföras till en webbtjänst som t.ex. CATEYE Atlas™.

* Tripploggar kan inte registreras i Sensor direkt-läge.

* När du använder en iPhone kan du inte synkronisera inställningarna för kommersiella sensorer.
Vid mätningar i sensorns direktläge måste du konfigurera sensorinställningarna separat via smart dator.

1. Växla till Sensor direkt-läge

2. Parkoppla en smart dator med en sensor

3. Inställning av däckomkrets

Smartdator-skärm