Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Smartdator-skärm

Skärmens segment- och visningsfunktioner som ska visas på mätningsskärmen kan tilldelas genom skärmen anpassning.

Följande avsnitt förklarar hur man anpassar skärmen med hjälp av en standardskärm som exempel.

Mätskärm

* För att anpassa skärmen trycker du på (Meny) > [Enhet] > [Smart datorns namn] > [Visa Anpassning].

Ändra mätningsskärmen

Förklaring av symboler:

(Nattläge)

Tänds när inställningen för Nattläge är ON (på).

* Nattlägets inställningar kan nås genom att trycka på (Meny) > [Enhet] > [Smart datorns namn].

Enhet

 

(Smart datorns batterilarm)

Blinkar när smartdator återstående batteritid är låg. Byt batteriet så snart som möjligt.

Batteribyte: Smartdator

 

(Sensorsignalsymbol)

Anger status för Bluetooth®-sensorns signalmottagning.

• Typer av symboler:

S (Hastighetssignal)
Visar hastighetssensorns signal.

C (Kadenssignal)
Visar kadenssensorns signal.

S / C (S och C visas samtidigt)
Visar hastighet (kadens) sensorns (ISC)-signal.

H (Pulssignal)
Visar pulssensorns signal.

P (Effektsignal)
Visar effektsensorns signal.

• Symbollägen:

Blinkar
Signaler som tas emot i Sensorns Direktläge

Av
Ingen signal

 

(Fartpilar)

Anger om aktuell hastighet är snabbare () eller långsammare () än den genomsnittliga hastigheten.

 

(mätenhet)

Visar den valda mätenheten.

• På

Mätningen stoppas

• Blinkar

Mätningen pågår

Mätskärm

Visar olika mätningsdata.

•  Hastighet/kadens/puls blinkar:
Om du använder en CATEYE-sensor, kommer värden relaterade till sensorns batteribytesperiod börjar blinka för att indikera att det är dags att byta batteri.

Batteribyte: Sensorer (tillval)

•  Effektvärden blinkar:
När du använder separata vänster- och högereffektsensorer, blinkar effektvärden för att ange att endast signaler från en sensor tas emot.