Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Sammanfattning av all aktivitet

Aktivitetslista

Ladda upp

Flera aktiviteter kan laddas upp till service-webbplatser  genom en enda handling.

Smarttelefon

1. Tryck på (Meny) och sedan [Ladda upp].

* Aktiviteter som redan överförts till webbtjänster visas inte.

2. Välj de aktiviteter som du vill överföra och tryck på (Ladda upp) för att överföra dem till de angivna webbplatserna.

* Du måste ha ett konto på den aktuella webbtjänsten om du vill överföra data.

* Överföringsdestinationerna för "Ladda Upp Alla" är de webbplatser som slås på enligt (Meny) > [Konto].

Konto