Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Sammanfattning av all aktivitet

Aktivitetslista

Det är möjligt att kontrollera enskilda aktiviteter (resdata och sammanfattande uppgifter) som sparas i Cateye Cycling™.

Smarttelefon

1. Tryck på (Meny) och sedan [Aktivitetslista].

* Aktivitetslistan kan visas som diagram, lista eller kalender.

* Tryck på (Markera för borttagning) för att flytta till skärmen för borttagning av aktivitet.
Välj de aktiviteter du vill ta bort och tryck på (Ta bort).

 

2. Tryck på varje aktivitet för att kontrollera informationen eller överföra/ta bort den.

•  (Överföra):
Överför till webbtjänster

•  (Ta bort):
Ta bort aktivitet

Ladda upp