Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Sammanfattning av all aktivitet

Det är möjligt att kontrollera det totala värdet för alla aktiviteter som sparats i Cateye Cycling™ och det maximala värdet för enskilda resor.

Smarttelefon

1. Tryck på (Meny) och sedan [Sammanfattning av all aktivitet].

Aktivitetslista

Ladda upp