Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Starta mätning

1. Att ansluta smart datorn och telefonen

2. Utföra förberedelserna för en pre-mätning.

3. Startar mätningen

4. Pausa/återuppta mätningen

5. Avsluta mätningen (återställ)

6. Spara och ladda upp resor

Efter att mätningen är klar så kan resan sparas i Cateye Cycling™ och laddas upp till diverse service-webbplatser.

Smarttelefon

1. På turskärmen trycker du på (flagga) för att avsluta mätningen.

Appen växlar till överföringsskärmen.

2. Ställ in en destination för överföringen.

* Turnamn kan redigeras.

* Du måste ha ett konto på den aktuella webbtjänsten om du vill överföra data.
Konto

 

3. Tryck på (Spara och överför).
Turer sparas i Cateye Cycling™ och överförs till den valda webbtjänsten.

* Upprepa åtgärden om det finns flera turer.

* Tryck på (Ta bort) för att ta bort en tur.

* Tryck på (Meny) > [Activity List] (Aktiveringslista) för att se de resor som sparats i Cateye Cycling™.

Aktivitetslista

* När en mätning inte utförs rekommenderas det att stänga av [Anslut] i (Meny) för att minimera smartphonens batteriförbrukning.