Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Strömsensorns kalibrering

För att visa korrekta värden måste styrkesensor kalibreras på rätt sätt.

Kalibrera styrkesensor innan du använder den enligt styrkesensor bruksanvisning.

Om den smarta datorn visar något annat värde än 0 när styrkesensor är i ett oladdat tillstånd, följ anvisningarna nedan för att återställa den smarta datorns effektvärde till 0.

Försiktighet

Utför alltid kalibrering utan att applicera någon effekt till delar som effektsensorn är ansluten till (vevaxlar etc. )

Smarttelefon

Medan den smarta datorn är ansluten och mätningen har stoppas så trycker du på [Kalibrera] på [Resa].

Kalibrera

Effektvärdet återgår till 0 efter 3 sekunder.