Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Allmänt

Det här avsnittet förklarar hur du konfigurerar de olika mätningsinställningarna.

Smarttelefon

1. Tryck på (Meny) och sedan [Allmänt].

• Registreringsintervall Endast mätning i spegelläge
Välj med vilket intervall loggen ska registreras.

• Enheter
Väljer måttenhet.

Viktigt

Om enheten ändras utan att den smarta datorn är ansluten så kommer dessa inställningar att börja gälla från och med nästa gång som den smarta datorn är ansluten.

• Inställd höjd Endast mätning i spegelläge
Använder en förinställd höjd av en viss position, som t.ex ditt hem.
Genom att vrida den förinställda höjden till ON (på) så kommer höjden att korrigeras vid startpunkten för mätningen - vilket förbättrar mätningens tillförlitlighet.

* iPhone 6 och andra telefoner som har en stor noggrannhet när det gäller mätnings-möjligheter kräver inte en förinställning.

• Auto Varv Endast mätning i spegelläge
Väljer vilken metod - distans, tid, eller karta som ska användas för en automatisk varv-ingång.

* Utser en punkt på kartan:
För att utse en punkt, tryck och håll in på den önskade platsen på kartan.

• Skicka till sjukvården (endast iPhone)
Skickar mätningsdata till iPhonen:ens sjukvårdsapp.

• Korrigering av kartläge (endast iPhone)  Endast mätning i spegelläge
[Korrigering av kartläge] är en funktion för att korrigera kartans positionsförskjutningar i Kina. 
I andra länder än Kina, genom att slå PÅ [Korrigering av kartläge] kommer förskjutningsrutter att visas i aktivitetslistan. Genom att stänga AV funktionen korrigeras de förskjutna positionerna.

• Säkerhetskopia
Skapa en säkerhetskopia av aktivitetslistan. Genom att skapa en säkerhetskopia kan användarna importera sin senaste aktivitetslista när de installerar om Cateye Cycling™ eller när de byter  smartphone-modell.
Se "
Vanliga frågor" för detaljer.

Enhet

Konto