Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Starta mätning

I det här avsnittet förklaras flödesmätningen och dess mätfunktioner.

1. Växla till Sensor direkt-läge

2. Startar/stoppar mätningen

3. Avslutad mätning (nollställning)

4. Importera sammanfattningsdata