Copyright © 2020 CATEYE Co,.Ltd.

CATEYE PADRONE SMART +

Användningsinstruktioner

Viktig information för iPhone-användare

Viktigt

För närvarande kan det finnas vissa restriktioner för funktioner som kan användas med Padrone Smart+ till Cateye Cycling™ för iPhone.
These functions will become available through updates to the Padrone Smart+ firmware and the Cateye Cycling™ app.
It is recommended that users update to the most recent version of Cateye Cycling™ and Padrone Smart+ firmware whenever possible.

* Områden som gäller för ovanstående beskrivs med symbolen .

Uppdatera inbyggd programvara:
Med smart-datorn ansluten till iPhone, tryck på (Meny) > [Enhet] > [Smart-datornamn] > [Uppdatera inbyggd programvara].