Copyright © 2021 CATEYE Co., Ltd.

Om Padrone Smart+ te gebruiken, is de smartphonetoepassing “Cateye Cycling™” (gratis) vereist. Zie “Aanbevolen Cateye Cycling™-apparaten” voor de laatste informatie over smartphones, aanbevolen voor gebruik met Cateye Cycling™-bewerkingen.

Zie "Veelgestelde vragen" voor het oplossen van problemen met de fietscomputers of Cateye Cycling™.

 

* Ter verduidelijking bevat deze handleiding rode tekst/pictogrammen op het fietscomputer-scherm die knipperende items voorstellen.

* De schermen en afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld als instructie. De werkelijke schermen en afbeeldingen kunnen afwijken, afhankelijk van de apparaten die worden gebruikt.

* De online handleiding en de YouTube-video's voor dit product zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving.