Se rekommenderade enheter för Cateye Cycling för senaste information om rekommenderade smartphones för användning med Cateye Cycling™.

BACK
PAGE TOP

Användningsinstruktioner

Välj de enheter du har.

Copyright © 2019 CATEYE Co,.Ltd.

* Instruktioner skiljer sig åt beroende på vilka enheter du har.

 

För felsökning för smarta datorer eller Cateye Cycling™, se "Vanliga frågor".

* I beskrivningssyfte, röd text/ikoner i den här handboken representerar blinkande objekt på smartdator-skärmen.

* Bildskärmar och illustrationer används endast i denna bruksanvisning för undervisningssyfte. Faktiska skärmar och illustrationer kan variera beroende på de enheter som används.

* Onlinehandboken och YouTube-videor för denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.