OVER ONS

HOME > OVER ONS > ISO-certificatie

Gecertificeerd voor ISO 9001 en 13485

CATEYE CO., LTD. Is gecertificeerd voor de ISO 9001 standaard (systeem voor kwaliteitsbeheer) op 29 juli 1999 en vervolgens gecertificeerd voor ISO 13485:2003 standaard (uitgebreid beheersysteem voor medische apparatuur ) op 27 november 2006. ISO 13485 is ontwikkeld aan de hand van ISO 9001, dat extra eisen bevat voor medische apparatuur.

Managementbeleid
 • 1. Door samenwerking van de medewerkers aanvoerder in de branche worden en bijdragen aan de gemeenschap.
Kwaliteitsbeleid
 • * Een bedrijfsethiek bewerkstelligen behorend bij een leidende fabrikant waarbij alle medewerkers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van producten.
 • * Een kwaliteits managementsysteem opzetten en elke afdeling uitdagen om de doelen te bereiken die in het jaarlijkse managementsplan zijn vastgelegd.
Kwaliteitsdoelen
 • 1. Het snel ontwikkelen van aantrekkelijke, duidelijk gepositioneerde producten en een bedrijfsbasis creëren voor het leiding gevend zijn in de branche.
 • 2. Een productiesysteem opzetten dat voordeel behaalt uit de unieke kenmerken van elke productielocatie (fabriek)
 • 3. Zich aan de wet houden
 • 4. Een systeem voor milieubeheer bouwen.
 • 5. Milieu-activiteiten uitvoeren om het milieu te beschermen
 • 6. Milieuconservering ook bij gelieerde ondernemingen onder de aandacht brengen

Gecertificeerd voor ISO 14001

Milieubeleid
 • 1. Een systeem voor milieumanagement bouwen en proactief deelnemen aan milieu-activiteiten
 • 2. Focus op doorlopende verbetering van milieubescherming en het voorkomen van vervuiling
 • 3. Voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen en andere eisen waarmee de organisatie instemt zich aan te houden, verbandhoudend met milieu-aspecten
 • 4. Het bestaande en het milieubeheersysteem integreren om de milieudoelstelling, doelen en beoordelingen vast te leggen
 • 5. De operationele controleprocedures van het millieumanagementsysteem planmatig documenteren en invoeren
 • 6. Kennis en begrip van dit milieubeleid onder alle medewerkers verspreiden
 • 7. Het milieubeleid indien nodig aan het publiek bekendmaken
Milieudoelen
 • 1. Voldoen aan de relevante wettelijke milieu-eisen en de Eco-Innovatie realiseren
 • 2. Belangrijke milieu-aspecten per proces bepalen en proberen deze te verbeteren
 • 3. Focussen op milieubescherming en voorkoming van vervuiling
Gedrag van medewerkers
 • 1. Milieuregels, wetten en eisen verduidelijken en navolgen.
 • 2. De werkomgeving schoon en geordend houden en de discipline handhaven.
 • 3. PDCA implementeren bij het besparen van energie, hulpbronnen, recycling.
  Energie-efficiënte en milieuvriendelijke producten ontwerpen en verkopen.
 • 4. Het gebruik van schadelijke chemische substanties en afvalmateriaal beperken.
 • 5. Onze kennis en bewustwording verhogen om ons milieubeleid te bereiken.
Company name
CATEYE CO., LTD.
Dekking van certificering
Het gehele bedrijf
Zakelijk bereik
Het ontwerpen, produceren, verkopen en onderhouden van fitness-apparatuur, fietscomputers, fietsverlichting en veiligheidsverlichting, hartslagmonitoren, polsslagmeters, hoogtemeters en fiets/wegreflectoren.
Auditing organisatie
TÜV Rheinland Japan Ltd.
 • OVER ONS
 • ISO-certificatie
 • TUVdotCOM ID 0910089065